Panáček v reality show

X Factor

neděle 20:20 TV Prima a TV JOJ

Pravidla formátu X Factoru

X Factor je pěveckou-reality soutěží, sleduje nejen pěvecké výkony, ale zpravidla i příběhy jednotlivých soutěžících. Ti se již od začátku přihlašují do jedné ze čtyř hlavních kategorií:

Kluci (Boys), Děvčata (Girls), Starší 28 let (Over 28) a Skupiny (Groups).

Jednotlivé fáze show X Factor

Producentské castingy

Jedná se o první kontakt budoucích soutěžích s produkcí, tyto castingy nejsou snímány kamerami, ani nejsou přístupné veřejnosti a jednotliví uchazeči zpívají před jednotlivými komisemi. Cílem je oddělit zrna od plev.

Otevřené castingy

Castingy, kde jsou již přítomni kromě moderátora také samotní porotci. Jedná se o castingy, které jsou přístupné veřejnosti a ta je také jedním z důležitých faktorů show. Obvykle bývají natáčeny ve větší hale. Zde již o postupu či nepostupu soutěžícího rozhoduje sama odborná porota složená z různých pěveckých či producentských hvězd. Soutěžící musí pro postup získat 3 porotcovské hlasy.

Bootcamp (soustředění)

Soutěžící, kteří postoupili z castingů čeká v této fázi opravdové „peklo“, zpravidla se natáčí během 2-3 dnů, a počet soutěžících je třeba zredukovat v každé kategorii na určitý počet. Ten se liší podle jednotlivých verzí a ročníků soutěže, zpravidla se však jedná o 8 soutěžících v každé kategorii. Během bootcampu soutěžící zpívají 2-3 písně přiřazené produkcí, na jejich nacvičení mají velmi málo času, bývají rozřazováni do různých uskupeních a jsou postupně vyřazováni, až zůstane konečný požadovaný počet.

Po bootcampu se jednotliví porotci dozvědí od produkce, kdo bude mentorovat kterou kategorii. Následně jsou o těchto výsledcích informováni i jednotliví, již rozdělení, soutěžící.

Judges Houses (Domy porotců)

Tato fáze bývá jednou z nejoblíbenějších, a také v ní často dochází k neuvěřitelným pěveckým výkonům. Každý z porotců (mentorů) pozve svou skupinu soutěžících k sobě domů, v zahraničních verzích (UK, US, AUS) zpravidla soutěžící jezdí po různých koutech světa. Na těchto místech každý ze soutěžících zazpívá před svým mentorem a jeho pomocným hvězdným hostem vybranou píseň, kterou musí svého mentora přesvědčit, aby si jej vybral do živých přenosů. Každý mentor vybere ze svých zpravidla 8 soutěžících finální 3-4, se kterými bude pracovat v následující fázi, té nejdůležitější, tedy Live Show.

Pozn. – v některých světových verzích došlo k různé kombinaci bootcampu a judges houses, např. také přidáním nového prvku, tzv. Chairs Challenge (výzvou stoliček), tato by však v naší mutaci uplatněna být neměla.

Live Show (Živé přenosy)

V této fázi soutěže již přicházejí na řadu také diváci, a to smskovým hlasováním pro své favority. Jednotlivá živá kola mají určitá témata, která musí zpěvák dodržet, při „vyřazování“ také vystupují zpravidla 2 hudební hosté. Po odzpívání všech soutěžících je spuštěno hlasování, poslední 2 soutěžící, kteří obdrží za kolo nejméně hlasů zpívají ještě v ten večer v tzv. rozstřelu. Z těchto 2 zpěváků poté porota vybere 1, kdo opustí soutěž. Takto to postupuje dále, až se počet soutěžících zužuje, v dalších kolech zpívají zpravidla každý 2 nebo 3 písně, až vše vyvrcholí dvoudenním finále. V tom již porotci nemají rozhodovací pravomoc, ale vše je jich v rukou diváků, kteří svým hlasováním vyberou svého vítěze.